De dorpskrant van Oldeholtpade heet de Holenpathe en verschijnt 6 keer per jaar.

De dorpskranten van de afgelopen jaren zijn op deze pagina te downloaden als pdf .