Op 30 augustus ontving wethouder Mariska Rikkers-Oosterkamp de nieuwe dorpsvisie van plaatselijke belang Oldeholtpade. Het dorpsplan met de veelzeggende titel ’Dorpsvisie Oldeholtpade, voor elkaar, met elkaar’, werd overhandigd door voorzitter Wim Halsema. 

Waarom een dorpsvisie?

Naast een aantal vertegenwoordigers van plaatselijk belang, was ook de werkgroep Dorpsvisie aanwezig. De werkgroep heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de informatie, ideeën en wensen van de bewoners met een enquête op te halen en te vertalen naar een overzichtelijk plan voor de komende vijf jaar.

Oldeholtpade werkt al veel langer met een dorpsvisie. Eind 2008 werd de dorpsvisie 2008-2020 gepresenteerd. Deze dorpsvisie is tijdens die periode regelmatig herzien en geactualiseerd.  De dorpsvisie is dus een belangrijke leidraad voor plaatselijk belang. Het is de basis voor gesprekken met bewoners en samenwerkingspartners, waaronder de gemeente.

Wat staat er in de dorpsvisie?

De bewoners van Oldeholtpade geven hun eigen dorp een 8! Een mooi cijfer, dat veel zegt over hoe men het wonen in Oldeholtpade ervaart. Tegelijk is het een mooi uitgangspunt voor de toekomst: hoe behouden we dat hoge cijfer en kan het nog beter?

De nieuwe dorpsvisie richt zich op een aantal speerpunten: wonen, energietransitie, overlast, verkeer, cultuur en recreatie en biodiversiteit. Uit de bijna 200 enquêteformulieren die zijn ingevuld, blijkt dat dit de onderwerpen zijn die belangrijk zijn en waar veel kansen liggen. Plaatselijk belang gaat deze speerpunten met behulp van werkgroepen verder uitwerken tot concrete projecten.

Wat is de rol van de gemeente?

In een aantal gevallen zal ook de gemeente een rol spelen in de uitvoering. Plaatselijk belang wil daarom op termijn afspraken maken met de gemeente over de aanpak en uitwerking van die projecten. Wethouder Rikkers-Oosterkamp gaf aan dat de gemeente open staat voor zo’n verdere samenwerking. Ze nodigde plaatselijk belang uit om dat de komende periode samen verder te verkennen. De wethouder sprak haar waardering uit voor de inhoud en de vormgeving van de dorpsvisie. En vooral ook de waardering voor al het werk dat is verzet: het is best bijzonder dat in een tijd dat corona het leven bepaalt, het dorp op deze manier samenwerkt en vooruitkijkt!