Op donderdagavond 17 februari heeft bij voetbalclub VV Oldeholtpade de Algemene Leden Vergadering ALV) plaatsgevonden. Tijdens de vergadering is er afscheid genomen van de voorzitter Henk Kooistra en secretaris Liza de Vries.

Vanuit de KNVB was de Ambassadeur Gerard Gussinklo aanwezig om de zilveren KNVB waarderingsspeld aan Liza de Vries (13 jaar bestuurslid) en de gouden KNVB waarderingsspeld aan Henk Kooistra (17 jaar bestuurslid) te overhandigen. Vanuit de vergadering is Henk Kooistra benoemt tot “Erelid” en Liza tot “Lid van Verdienste”.

De voetbalvereniging is versterkt met nieuwe bestuursleden die op die avond door de ALV zijn geïnstalleerd. De nieuwe bestuursleden zijn Remco Hoekstra, Lars Dikken, Stephan Halsema en Ronald van den Akker, samen met de penningmeester Jan Vaartjes en de vicevoorzitter Rob vd Gaast bestaat het bestuur nu uit zes personen. Tevens is het voorzitterschap, op voorstel van het bestuur van Henk Kooistra overgedragen aan Rob van der Gaast en is dat bekrachtigd door de ALV.

Onder de vleugels van het bestuur waarin zij zitting hadden is de accommodatie veranderd en meegegaan in de tijd. Van een noodklaslokaal als kantine naar een eigentijds nieuw onderkomen met kantine, keuken en bestuurskamer. Ook werd er de veldoppervlakte flink vergroot zodat we nu over 2 volwaardige voetbalvelden beschikken en ook over 2 grote trainingsvelden. Een hoofdveld en alle trainingsvelden beschikken over professionele ledverlichting. Ook sportief ging het in hun periode voor de wind. Na jarenlang in de 5de klasse gespeeld te hebben zijn we sportief gegroeid naar de 3de klasse. Tevens is in deze tijd de administratie van wedstrijden etc. zowel intern als extern (KNVB) van analoog (papier) meegegaan in de maatschappelijke verandering naar digitaal.

(Foto: Sije Nolles)