Een aantal vrijwilligers onder leiding van de natuurkenner Freddie de Vries hebben op het evenemententerrein van Plaatselijk Belang in Oldeholtpade een ‘vlindertuun’ aangelegd.

Niet alleen voor de vlinders, maar ook voor de bijen en de zaadjes voor de vogels. De vrijwilligers die hebben meegeholpen bij het inzaaien en harken, kwamen zaterdagmiddag even bijeen om het resultaat van de vlindertuun te bewonderen en op te proosten. In een klein deel van de tuin staan zonnebloemen van de leerlingen van OBS De Striepe.

Freddie de Vries, die alle sponsors bedankte, had voor deze gelegenheid een Stellingwarfs gedichtje gemaakt:

 

De Vlindertuun

 

Op zaoterdag 1 mei, de dag van de arbeid,

Wodden d’r op et evenemententerrein duzenden zaodties zi’jd,

Sjouke Bakker, as de messias, zi’jde uut de losse pols mit groot gemak,

En zien 12 dicipelen harkten alles slicht en vlak,

Now is et uutbundig an et bluien en de bijen die zoemen,

Ja, et is een pracht gezicht mit al die kleurende bloemen.

 

(Foto: Lenus van der Broek)