Plaatselijk Belang vraagt uw medewerking voor het invullen van een dorpsenquête. Uit de eerste enquête in 2007 is een dorpsvisie ontwikkeld voor de jaren 2007 tot 2020, na 13 jaar heeft Plaatselijk Belang gemeend met een nieuwe enquête de wensen en ideeën die er bij de dorpsbewoners leven opnieuw te inventariseren.  
Vanuit de gemeente Weststellingwerf wordt steeds meer aan bewoners van de dorpen gevraagd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen en te komen met  ideeën en oplossingen om daar samen afspraken over te maken. De enquête biedt u de mogelijkheid om mee te praten over de leefbaarheid in het dorp en hoe we dat in de toekomst vorm willen geven. Dit doet u door uw mening te geven over tal van zaken die zich in Oldeholtpade afspelen. Deze enquête vormt dan ook de basis voor een nieuwe dorpsvisie voor de komende 5 jaren, uw inbreng en betrokkenheid  is daarbij essentieel.
 
Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang in februari 2021 willen we de uitkomsten van de enquête en de daaruit ontwikkelde dorpsvisie aan u presenteren.
U hebt één maand de tijd (tot 1 december) om de enquête in te vullen, de enquête is huis-aan-huis verspreid en hij is ook digitaal (via Internet) beschikbaar, zodat meerdere personen van één huishouden de enquête kunnen invullen.  Wij verzoeken u vooral om de digitale versie te gebruiken, dat maakt het voor ons eenvoudiger om de resultaten te analyseren.

In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in Oldeholtpade ten behoeve van een nieuwe dorpsvisie voor de komende 5 jaar. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief). Een 6 is net voldoende en een 5 net onvoldoende.
Als u geen oordeel heeft of een vraag niet van toepassing vindt, dan kunt u die vraag onbeantwoord laten. Aan het einde van elk onderwerp is ruimte opgenomen voor opmerkingen of toelichtingen bij uw antwoorden.
 
De onderwerpen die aanbod komen zijn; persoonlijke situatie, kwaliteit van wonen / woning, duurzaamheid, groen- en speelvoorzieningen, openbare voorzieningen, buurtbetrokkenheid, recreatie / toerisme / sport / ontspanning, verkeer, bedrijvigheid, veiligheid, gezondheidszorg / maatschappelijke zorg, cultuur, social media en informatievoorziening en vrijwilligerswerk.
 
Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 25 minuten. We stellen uw medewerking op prijs.
De enquete is per 1 december gesloten.